top of page
IMG_0907.jpg

Pilpan käräjäkivet muodostuvat pöydästä ja neljästä istuimesta, jotka on sijoitettu pääilmansuuntiin.

Pilpan käräjäkivet

Teksti: Mikko Keinonen

Pilpansalossa, Vieruvuoren itäpuolella ja Koloveden kansallispuiston itälaidalla on kallioisessa kangasmetsässä vierekkäin mahdollisesti jopa kahdet käräjäkivet. Niistä isompi kehä on epäselvempi, ja todennäköisesti ainakin osittain luonnon muovaama. Siinä on 10-15 metrin säteellä kymmenkunta kiveä varsin säännöllisessä kehässä. Keskellä on korkeampi kivi. 

 

Parinkymmenen metrin päässä kivikehästä, alempana rinteessä on puolestaan pöytäryhmä, joka on kiistatta ihmisen tekemä. Se koostuu pyöreästä, halkaisijaltaan noin metrin levyisestä pöydästä ja neljästä sen ympärille asetetusta kivituolista. Pöytälevy on niin pyöreä, että se vaikuttaa jonkin verran muokatulta. Sen alla on jalkoina kaksi luonnollista laattakiveä.

 

​Jos ylempi kivikehä on ihmisen muovaama, on selvää, että sillä on yhteys myös alempaan kivipöytään. Yksi selitys kahdelle paikalle voisi olla, että laaja kivikehä on ollut koko heimon kokoontumispaikka, mutta pieni pöytä on pyhitetty heimon vanhimmille tai muille johtajille - ikään kuin omat kokoushuoneet kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle.​

Mukana myös soitin

Omaa tarinaansa kertoo myös, että Pilpansalon käräjäpöydän vieressä on kaksi kalkatuskiveä eli keikkukiveä, jotka saa jytisemään, kun seisoo päällä ja keikuttaa. Kalkatuskivet ovat pitkiltä sivuiltaan noin metrin, ja leveydeltään puolisen metriä. Ne makaavat sammaloituneina ja näkymättömissä muutaman metrin päässä pöytäryhmästä. 

 

Niidenkin suunnat on selvästi harkittu, sillä kumpikin on sijoitettu pitkä sivu kohti pöytää suoraan linjaan pöydän ja istuinten kanssa, kohtisuoraan toisiinsa nähden. Toinen kivistä on pöytäryhmästä etelään, toinen länteen.

 

Kalkatuskivien merkitystä ei voi tarkasti määrittää, mutta jos kiviryhmä on ollut kokoontumispaikka, kalkatuskivet ovat voineet toimia tavallaan oman aikansa kirkonkelloina eli kutsusignaaleina kokoukseen. Toisaalta niillä on voitu myös hälyttää vaarasta - aivan kuten kirkonkelloillakin. Toisaalta kalkatuskivillä on voinut olla myös rituaalinen merkitys. 

Kalkatuskiviä on löydetty alueelta enemmänkin. Lähimmät ovat vain parinsadan metrin päässä kahdella puolen ilmeistä alttarikiveä. Lisäksi parin kilometrin päässä on Pilpansalon jalkakivi, jonka vieressä on niin ikään selvästi ihmisen asettama kalkatuskivi.

Kerrostuvaa historiaa

Pilpansalon käräjäkiville on tarjottu myös lähihistoriaan liittyvää selitystä. Lähiseudulla kerrotaan tarinoita kivillä aikaansa viettäneistä korttiporukoista, ja moni väittää näitä myös kivien asettajiksi. Korttipeleille on vielä eläviä todistajia, joten se osa tarina pitää varmasti paikkaansa. Silti kivien alkuperä lienee kauempana historiassa.

Korttipeliin olisi nimittäin riittänyt yksinkertaisempikin alusta. Pilpan käräjäkivet on kuitenkin asetettu paikalleen huolellisesti ja niiden suunnat on katsottu, sillä ryhmän istuinkivet on asetettu jokseenkin tarkasti pääilmansuuntien mukaan. (MK)

Lähiseudun muita kohteita

Pöytä on kauniiisti muotoiltu. On hyvin mahdollista, että pöytälevyä on myös muokattu. Toisaalta kivirykellmän tarkoituksesta ei ole perimätietoa, ja on esitetty myös teoria, että keskellä oleva pöytä voi olla myös soitin.

Kiviryhmä luoteesta päin kuvattuna. Kalkatuskivet näkyvät kuvan ylälaidassa istuinten takana keskuspöydästä etelään ja länteen.

Noin 20 metrin päässä pöytäryhmästä, korkeammalla mäellä on noin kymmenen kiven muodostama kehä, joka voisi olla laajemman ryhmän kokoontumispaikka.

bottom of page