top of page

Heinämäen kalliomaalaus on siirtolohkareen eteläseinämässä. Värin tummuus viittaa siihen, että voi olla historiallisen ajan maalaus. Kuvio on epäselvä, mutta yksi tulkinta on, että kiveen olisi kirjoitettu "HS" ja maalattu risti. 

Heinämäen kalliomaalaus

 

Heinämäen kalliomaalaus on siirtolohkareen eteläisessä kyljessä noin 50 metrin päässä Kansalantiestä. 

 

Kalliomaalausta ei ole pystytty ajoittamaan, ja myös sen aihe on jokseenkin epäselvä. Kuviosta voi hahmottaa jopa tyyliteltyjä kirjaimia, mutta yhtä hyvin eläinhahmoja. Kuvio on kuitenkin suhteellisen tumma, mikä antaa syyn olettaa, että maalaus voi olla peräti historialliselta ajalta.

 

Itse lohkareesta on louhittu pieniä paloja kvartsia. Lähistöllä on myös toinen kivi, jossa on pieni kvartsilouhos, mikä voi viitata kivikautiseen käyttöön, koska kvartsi oli kivikaudella tärkein työkalujen raaka-aine tällä alueella.

Heinämäen kalliomaalauksen löysi Veli Hokka kesällä 2020. (MK)

Lohkare etelästä. Maalaus alhaalla vasemmalla.

Lohkare lännestä. Lohkareen lounaisnurkan alla (kuvassa vasemmalla) on liikkuva aluskivi, joka on voinut jopa palvella kalkatuskivenä.
 

Maalauslohkareen lähellä olevasta kivestä on lohkottu kvartsia. Myös itse päälohkareen kyljessä on louhinnan merkkejä.

Parinkymmenen metrin päässä on toinen siirtolohkare, jonka alla on pieni luola. Lohkareen alla on myös vettä.

bottom of page