top of page

Heinäveden muinaiskohteet, tarinapaikat ja luolat

Alla olevaan listaan olemme keränneet mahdollisimman kattavasti sekä varmennettuja että todennäköisiä muinaiskohteita. Museoviraston varmentamamat kohteet ovat muinaisjäännösrekisterissä, ja niiden nimen perässä on merkintä (M). Muut kohteet perustuvat museoviraston ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioihin tai Heinäveden Muinaisseuran omiin löytöihin. Arvioperusteet, löytäjät ja kohteita arvioineet asiantuntijat on mainittu kohteiden laajemmassa esittelytekstissä.

Esihistoriallisia on vaikea ajoittaa kovinkaan tarkasti, ja on paljon niitäkin, joista ei voi edes varmasti sanoa, miltä tuhatluvulta ne ovat peräisin. Tässä listassa käytämme hyvin karkeaa ajoitusta, ja todennäöinen aikakausi on merkitty kirjainkoodeila:
K = kivikausi, P = pronssikausi, R = rautakausi, H = historilallinen aika ja A = ajoittamaton. Monien kohteiden ajoituksesta on olemassa vain "sivistynyt arvaus", ja näissä on merkintä A ja perässä suluissa todennäköinen ajoitus (K), (P), (R) tai (H).

Osassa kohdekuvauksista on maininta YKSITYINEN. Tämä tarkoittaa, että kohde on yksityismaalla, joka ei kuulu jokamiehenoikeuden piiriin. Näistä kohteista ei myöskään ole tarkkaa karttalinkkiä.

muinaisseuran logo.jpg
Ahvenniemi

Asuinpaikka

Vihtarinniemen pohjoisrannalta löytynyt kivikautinen asuinpaikka.

K

muinaisseuran logo.jpg
Ala-Monikko (M)

Tervahauta

H

muinaisseuran logo.jpg
Alttariluoto

Uhrikivi

Erikoisen muotoinen kivi Petruma-järven ranalla, kapealla niemellä. Perimätiedon mukaan kalaseita.

A

muinaisseuran logo.jpg
Alttariniemi

Asuinpaikka

Kivikautinen asuinpaikka. Vieressä Alttariluodon kalaseita.

K

muinaisseuran logo.jpg
Alttarmäki, Haapalahti

Rituaalipaikka

Nimi viittaa uhripaikkaan. Rinteessä on lukuisia siirtolohkareita ja niiden päällä ihmisen asettamia kiviä.

A

Tutustu lähemminmuinaisseuran logo.jpg
Alttarmäki, Koivulahti

Rituaalipaikka, jalkakvi

Jyrkänteinen kallioalue, jonka nimi viittaa uhripaikkaan. Kallliolla ainakin yksi jalkakivi.

muinaisseuran logo.jpg
Arhinmäen Pirunkivi

Tarinapaikka

Kivi, jonka luona tarinan mukaan kummitteli.

A (H)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Arhinmäki

Luola

Ison siirtolohkareen alle jäävä luola, kooltaan n. 4 m x 3 m x 1 m.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Aumaniemi

Jalkakivi

Kalliojyrkänteen reunalla lepäävä kivipöytä, joka nojaa toisesta päästä pienempään, pyöreään kiveen.

A

muinaisseuran logo.jpg
Harvavuori

Rituaalipaikka

30-metrinen kalliojyrkänne Kermajäven länsipäässä.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Hautasaari, Kermanselkä (M)

Tervahauta

H

muinaisseuran logo.jpg
Hautasaari, Viitalahti (M)

Tervahauta

H

muinaisseuran logo.jpg
Heinämäki (Kansalantie)

Kallomaalaus, jalkakivi

Kansalantien varressa jalkakiven kyjlessä oleva punamultakuvio.

A (K)

Tutustu lähemmin


muinaisseuran logo.jpg
Hentulansaari, Uittoniemi (M)

Lapinraunio

Laivareitin kupeessa kallion laella sijaitseva pieni pronssikautinen röykkiöhauta.

P

muinaisseuran logo.jpg
Hernekivi

Tarinapaikka

Iso-Rummukan rannalla sijaitseva siirtolohkare, jonka hiisi on tarinan mukaan heittänyt vastarannalta Hiisvuorelta.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Hernelampi

Jalkakivi

Jalkakivi rinteessä lähellä rantaa. Nojaa kahteen pienempään kiveen.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Hiekkaniemi, Suurijärvi

Ansakuopat

Hiekkaniemen vieressä, kapean salmen toisella puolella, pienessä nimettömässä saaressa toistakymmentä ansakuoppaa. Salmen toisella puolella asuinpainanteita.

A (K)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Hiekkaniemi, Suurijärvi

Asuinpaikka

Suurijärven pohjoispäässä kapeassa niemessä on neljä asuinpainannetta. Viereisessä saaressa ansakuoppia.

A (K)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Hiekkaranta , Petruma (M)

Asuinpaikka

Mahdollinen kivikautinen asuinpaikka Petruma-järven pohjoispäässä.

K

muinaisseuran logo.jpg
Hiisvuori

Tarinapaikka, luola

Heinäveden korkeimpiin kuuluva jyrkänne, jonka laella on tarinan mukaan elänyt hiisi.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Hoikansaari (M)

Lapinraunio

Valtakunnallisesti merkittäväksi luokitettu pronssikautinen röykkiöhauta. Vieressä uhrikivi.

P

muinaisseuran logo.jpg
Honkaniemi

Jalkakivi

Todennäköinen rituaalipaikka. Silokalliolla sijaitseva siirtolohkare, joka seisoo kolmella kivellä. Todennäköisesti ihmisen muovaama.

A (K) (P)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Honkaniemi

Jalkakivi

Kahteen pieneen kiveen nojaava siirtolohkare.

A

muinaisseuran logo.jpg
Honkaniemi

Jalkakivi

Yhden pyöreän kiven varassa nojaava lohkare. Noin 100 metrin päässä Honkaniemen isosta jalkakivestä.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Huhmarniemi (M)

Asuinpaikka

Mahdollinen kivikautinen asuinpaikka Vihtarinniemen pohjoisrannalla.

K

muinaisseuran logo.jpg
Humalniemi (M)

Kalliomaalaus

Punamullalla tehty maalaus kallion kyljessä.

A (K)

muinaisseuran logo.jpg
Ilohovi (M)

Kuppikivi

Porraskiveksi tuotu kuppikivi, jossa on kolme kuppia. YKSITYINEN

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Immosenmäki

Jalkakivi

Mäenrinteessä sijaitseva jalkakivi, joka on mahdollisesti ihmisen muovaama.

A

muinaisseuran logo.jpg
Iso Hautasaari, Kerma (M)

Tervahauta

Kolme tervahautaa.

H

muinaisseuran logo.jpg
Jalaskangas (M)

Asuinpaikka

Asuinpaikka, jolta on löydetty myös kivikirves.

K

muinaisseuran logo.jpg
Jokiniemi (M)

Kaskirauniot

Alueella on viitisenkymmentä kiviröykkiötä, todennäköisesti kaskiraunioita.

H

muinaisseuran logo.jpg
Jokiniemi (M)

Hiilimiilu

Kaksi suorakaiteen muotoista hiilihautaa.

H

muinaisseuran logo.jpg
Jouhisaari

Kalliomaalaus

Todennäköinen kalliomaalaus siirtolohkareen kyljessä.

Tutustu lähemmin

A (K)

muinaisseuran logo.jpg
Jumppasen luola

Tarinapaikka, luola

Humalniemessä sijaitseva luolasto. Tarinan mukaan Heinäveden viimeisen järvilappalaisen asuinpaikka.

Tutustu lähemmin

H

muinaisseuran logo.jpg
Kalettomankangas (M)

Asuinpaikka

Hiekkaiselta pellolta löytynyt asuinpaikka lähellä Ruokovirtaa.

A

muinaisseuran logo.jpg
Kalettomankangas (M)

Tervahauta

H

muinaisseuran logo.jpg
Kalettomankangas (M)

Hautapaikka

Nimi viittaa hautapaikkaan, mutta hautalöytöjä ei ole tehty. Mahdollinen muinaisjäännös.

H

muinaisseuran logo.jpg

H

Kalmosaari, Iso Vihtari

Hautasaari

Saaressa on 17 hautamaista painannetta.

muinaisseuran logo.jpg

H

Kalmosaari, Petäjäjärvi (M)

Hautapaikka

Historiallisen ajan kalmisto. Löytynyt 15 painannetta.

muinaisseuran logo.jpg

H

Kalmosaari, Juurikkaselkä (M)

Hautapaikka

Saaresta on löydetty 17 hautaan viittaavaa kuoppaa ja ainakin yksi varma hauta.

muinaisseuran logo.jpg

H

Kalmosaari, Koivujärvi (M)

Hautapaikka

Perimätiedon mukaan hautapaikka. Hautalöytöjä ei ole tehty.

muinaisseuran logo.jpg

H

Kalmosaari, Varisvesi (M)

Hautapaikka

Kaivauksissa löydetty todisteita hautauksista.

muinaisseuran logo.jpg

H

Kalmosaari, Petruma (M)

Hautapaikka

Perimätiedon mukaan hautapaikka. Löydetty 10 soikeaa painannetta.

muinaisseuran logo.jpg

H

Kalmosaari, Pieni Vihtari (M)

Hautapaikka

Saaressa 20 hautaa 1600- ja 1700-luvulta. Valtakunnallisesti merkittävä arkeologinen kohde.

muinaisseuran logo.jpg

H

Kalmosaari, Pöytälähti (M)

Hautapaikka

NImi viittaa hautapaikkaan, mutta hautalöytöjä ei ole tehty. Mahdollinen muinaisjäännös.

muinaisseuran logo.jpg

H

Kalmosaari, Vahvalahti (M)

Hautapaikka

Pelkonen 1902. "Vahvalahden Kalmosaareen on haudattu Heinäveden ensimmäisiä asukkaita."

muinaisseuran logo.jpg

H

Kalmosaari, Patoonselkä (M)

Hautapaikka

Perimätiedon mukaan hautasaari. Saarella kuoppia,, mutta ihmisten jäänteitä ei ole löydetty.

muinaisseuran logo.jpg
Kangasmäki

Jalkakivi

Pienemmillä kivillä seisova siirtolohkare.

A

muinaisseuran logo.jpg
Karvio (M)

Asuinpaikka

Kivikautinen asuinpaikka nykyisen leirintäalueen parkkipaikan kohdalla. Ei enää näkyvissä.

K

muinaisseuran logo.jpg
Katajamäki

Kvartsilouhos

Usean neliön kvartsikenttä, josta on louhittu palasia.

A (K)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Katajamäki

Jalkakivi

Tasamaalla kolmella jalalla seisova siirtolohkare, mahdollisesti ihmisen muovaama.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Katajamäki

Kalliouurros

Luonnonkuviosta vahvistettu kuvio vanhan postipolun kohdalla.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Kerivuori

Löytöpaikka

Kerivuoren suurimmasta luolasta löytyi jalkapallon kokoiinen kvartsikimpale, josta oli lohkottu paloja. Luolassa on enemmänkin selvästi tuotuja kvartsikimpaleita.

A (K)

muinaisseuran logo.jpg
Kerivuori

Luola, asuinpaikka

Kerivuoren kyljessä on puolen kilometrin levyinen jyrkänne ja siinä laaja luolasto. Löydöt viittaavat myös asutukseen.

A (K)

muinaisseuran logo.jpg
Kerma, Mäntylahti (M)

Hylky

17-metrinen puualuksen hylky Nimetön-järven Mäntylahdessa.

H

muinaisseuran logo.jpg
Kermanranta

Kalkatuskivi

Matalan kallioharjanteen reunalla siirtolohkareryhmän vieressä voimakasääinen kalkatuskivi.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Kermanranta, Juutilanvuori

Hahmokivi, tarinapaikka

Kalloharjanteen laella sijaitseva kivipaasi, jossa on luonnon muovaamat kasvot.

A (P)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Kirkkokivi

Tarinapaikka, luola

Metsän keskellä oleva iso siirtolohkare, joka toimi vainojen aikaan varakirkkona.

H

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Kiurulampi

Luola

Siirtolohkareiden alle jäänyt luola, kooltaan n. 4 m x 3 m x 1 m.

A

muinaisseuran logo.jpg
Kiurumäki

Jalkakivi

Kasvokivi, joka nojaa yhteen pieneen kiveen.

A

muinaisseuran logo.jpg
Kivilahdenmäki

Kvartsilouhos

Kvartsiittisuonessa jalkapallon kokoinen louhus kalliojyrkänteen kyljessä.

A (K)

muinaisseuran logo.jpg
Kivilahdenmäki

Jalkakivi

Mäen laellla seisova lohkare, jonka alla on useita pienempiä kiviä.

A

muinaisseuran logo.jpg
Kolperi

Jalkakivi

Kahteen kiveen nojaava siirtolohkare.

A

muinaisseuran logo.jpg
Kotalahti (M)

Lapinraunio

Todennäköinen lapinraunio Koloveden rannalla.

A (P)

muinaisseuran logo.jpg
Koukunvuori

Jalkakivi

Koukunvuorella laella seisova uljas jaklakivi, joka on merkitty karttaan nimellä Uhrikivi.

A (K)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Koukunvuori

Jalkakivi

Koukunvuoren pienempi jalkakivi, oletettavasti isomman "sisarkivi".

A (K)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Kurikkalahti

Luola

Useasta pienestä luolasta koostuva luolasto. Yhdessä mahdollisia hakkausjälkiä. YKSITYINEN

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Kurikkalahti

Jalkakivi

Kolmella kivellä seisova siirtolohkare.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Kuusranta

Jalkakivi

Kuusrannan tilalla sijaitseva ajoitamaton, todennäköisesti ihmisen asettama jalkakivi.

A (K)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Kuusranta (M)

Asuinpaikka

C. F. Meinanderin kaivauksissa 1960-luvulla esiin kaivettu kivikautinen asuinpaikka.

K

muinaisseuran logo.jpg
Kypärälahti

Jalkakivi

Kallioharjanteen eteläpuolella seisova, ihmisen muovaama lohkare. Lähellä toinen kivipöytä.

A (K) (P)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Kypärälahti

Jalkakivi

Kivipöytä kallioharjanteen pohjoispuolella. Mahdollisesti ihmisen muovaama.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Kytöjoen kalliomaalaus

Kalliomaalaus

Siirtolohkareen kyljessä ajoittamaton punamultakuvio.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Kytöjoen luola

Luola

Kolmen sirtolohkareen väliin muodotunut holvi. Todennäköisesti Heinäveden isoin luola.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Kytöjoen tafonit

Tarina- ja kulttipaikka

Siirtolohkareen kylkeen kovertunut onkalo, joka on perimätiedon mukaan ollut rituaalikäytössä.

A

muinaisseuran logo.jpg
Käärmekallio

Tarinapaikka

Kallion pinnassa on lukuisia luonnon muovaamia käärmekuvioita.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Lammaslahti (M)

Löytöpaikka

Kortemäen Lammaslahden tilalta on vuonna 1928 löytynyt karhunpään mallinen kiviveistos.

K

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Likaisensaari (M)

Hautapaikka

Saari on vuoden 1917 kartassa nimellä Kalmosaari. Tutkimaton.

H

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Linjasaari

Käräjäkivet

Lapinrauniossa lähellä sijaitseva kivikehä, joka on ollut todennäköisesti heimon kokoontumispaikka.

A (P)

muinaisseuran logo.jpg
Linjasaari (M)

Lapinraunio

Valtakunnallisesti merkittäväksi luokitettu pronssikautinen röykkiöhauta. Vieressä uhrikivi.

P

muinaisseuran logo.jpg
Lotinvuori

Uhrikivi, luola

Varisveden Sahalahden rannalla sijaitseva kallioharjanne, jonka laella on Juha Pentikäisen arvion mukaan uhrikivi.

A (K) (P)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Lotinvuori

Löytöpaikka

Lotinvuoren juurelta Sahalahdesta on löytynyt laattakivi, johon on kaiverrettu atrainkuvio.

A (K) (P)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Luusniemi

Jalkakivi

Kolmella kivellä seisova siirtolohkare, josta erottuu myös tunnistettava miehen profiili.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Luutsalo (M)

Löytöpaikka

Luutsalon rannasta on löytynyt 12 metrin syvyydestä kivikirves. 200 metrin päässä kallliomaalaus.

K

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Luutsalo (M)

Kalliomaalaus

Luutsalon rannassa Juojärvellä siirtolohkareen kyljessä oleva kalliomaalaus.

K

muinaisseuran logo.jpg
Läpikannansaari

Kuppikivi

Mökkirannassa oleva pieni jalkakivi, jossa on kolme kuppia. YKSITYINEN

A (R)

muinaisseuran logo.jpg
Marinsaari (M)

Löytöpaikka

Kermajärven Marinsaaren etelärannalta löytynyt kivikirves.

K

muinaisseuran logo.jpg
Monikkaniemi (M)

Tervahauta

H

muinaisseuran logo.jpg
Monikkaniemi (M)

Asuinpaikka

Todennäköisesti tulisijallinen historiallisen ajan erä/kalamajan jäännös.

H

muinaisseuran logo.jpg
Multaniemi

Jalkakivi

Rinteessä lähellä rantaa sijaitseva jalkakivi, joka nojaa kahteen pienempään kiveen.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Musta-Kohma

Rituaalipaikka

Ulkoneva kalliojyrkänne, jonka laella on useita hahmokiviä.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Mustalahti, Vihtari

Jalkakivi

PIenemmillä seisova lohkare. Kyljestä mahdollisesti louhittu kvartsia.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Mutalahti

Luola

Kermajärven pohjoisrannalla kallion juuressa iso lippaluola.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Myhkyri

Rituaalipaikka

Kermajärven saari, jossa on useita hahmokiviä ja itäpäässä kivilatomuksia.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Parkintaus

Kaskirauniot

Metsäisellä harjanteella oin noin puolen hehtaarin alueella yli 20 kaskirauniota.

H

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Patoonkoski (M)

Kaskiraunio

Alueella 18 kaskirauniota.

H

muinaisseuran logo.jpg
Peinonvuoret

Hautapaikka

Vuorella on punamultahautoja, mikä viittaa kivikautiisin hautapaikkoihin.

K

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Pieni Vahtisaari (M)

Lapinraunio

Kalliolla sijaitseva pronssikautinen röykkiöhauta.

P

muinaisseuran logo.jpg
Pilppa, Koiralampi

Kalliomaalaus

Siirtolohkareen kylkeen punamullalla maalattu eäinhahmo.

K

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Pilppa, Kolmiyhteinen

Jalkakivi

Kivipaadella makaava siirtolohkare, jonka alla on yksi pienempi kivi. Noin 50 metrin päässä isommasta jalkakivestä.

A (K) (P)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Pilppa, Kolmiyhteinen

Jalkakivi

Kallion reunalla seisova iso siirtolohkare, jolla on kolme kivijalkaa ja ryömintätila. Vieressä kalkatuskivi. Todennäköinen kulttipaikka.

A (K) (P)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Pilppa, Käräjäkivet

Käräjäkivet

Koloveden kansallispuiston puolella sijaitseva ajoittamaton kivipöytä.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Pilppa, Paljakanmäki

Luola

Kalliojyrkänteen juurelle muodostunut luolasto, jossa on mm. isohko lippaluola ja 8-metrinen tunneli.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Pilppa, Ylämäki

Kalkatuskivi

Mahdollisen uhrikiven päässä keikkuva kivi, jotka saa polkemalla jytisemään.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Pilppa, Ylämäki

Kalkatuskivi

Matalan kallioharjanteen reunalla noin metrin pituinen laattakivi, jonka saa jalalla keikkumaan ja jytisemään.

A

muinaisseuran logo.jpg
Pilppala, Kerma

Löytöpaikka

PIlppala-tilan pellosta on löytynyt kivestä muotoiltu matkaseita.

A

muinaisseuran logo.jpg
Pirunkivi, Syrjä

Tarinapaikka, luola

Perimätiedon mukaan Pirunkivi on ollut kalastajien uhripaikka.

H

Tutustu lähemmin

Katso video

muinaisseuran logo.jpg
Pirunpesä, Lepikkomäki

Tarinapaikka, luola

Kalliopaasi, jonka alla on pitkä tunneliluola. Tarinan mukaan paikalla asui piru.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Pirunvuori (M)

Luola

Mäntysalon länsirannalla Kolovedellä, kallion laella sijaitseva lohkareluola.

H (A)

muinaisseuran logo.jpg
Pirunvuori (M)

Käräjäkivet

Mäntysalossa Kolovedellä kallion laella sijaitseva kivipöydän ja istuinten ryhmä.

H (A)

muinaisseuran logo.jpg
Polvijärvi (M)

Tervahauta

H

muinaisseuran logo.jpg
Porttikivi

Tarinapaikka

Vanhan maantien vieressä kivi, jolta piti pyytää lupa, jotta matka jatkuu ongelmitta.

H

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Puijonmäki

Kivipöytä

Luonnon muovaama kivipoöytä, mahdollinen uhripaikka (varmentamaton).

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Pukkisaari

Löytöpaikka

Rantakalliolla on kivinen nuoli, joka osoittaa kohti rannempana olevaa kivilatomusta eli todennäköistä lapinrauniota. Jumppasen luola sattuu samalle linjalle.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Pukkisaari

Lapinraunio (tod.)

Rantakalliolla on pyöreä kivilatomus, joka on todennäköisesti pronssikautinen hautaröykkiö eli lapinraunio.

A (P)

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Purulahti

Asuinpaikka

Todennäköisesti ennen 1700-lukua Vihtiarissa sijainneen kylän jäännökset.

H

muinaisseuran logo.jpg
Putukka

Jalkakivi

Jyrkänteen reunalla seisova lohkare, jolla on jalkoina kaksi pienempää kiveä.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Pääskisaari (M)

Hylky

Kermajärven Pääskisaaren kupeessa sijaitseva, n. 15-metrinen puualuksen hylky.

A (H)

muinaisseuran logo.jpg
Pääskyvuori

Uhrikivi

Todennäköinen uhrikivi mäen korkeimmalla kohdalla.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Romusaari

Jalkakivi

Rantakalliolla seisova lohkare, jolla on jalkoina kaksi pienempää kiveä.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Ruokovirta (M)

Hylky

10-metrinen puualuksen hylky Ruokovirran pohjassa.

H

muinaisseuran logo.jpg
Ryöskän pöytä

Jalkakivi

Legendaarisen ihmispirun pöydäksi väitetty jalkakivi.

H

muinaisseuran logo.jpg
Ryöskän tupa

Luola, tarinapaikka

Legendaarisen ihmishirviön asuinpaikka laivareitin varrella.

H

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Sallilanniemi

Jalkakivi

Kaksi jalkakiveä lähellä toisiaan.

H

muinaisseuran logo.jpg
Savisaari

Jalkakivi

Saaren lounaisrannalla lohkare, jonka alla on useita pienempiä kiviä.

H

muinaisseuran logo.jpg
Savisaari

Jalkakivi

Yhteen pieneen kiveen nojaava siirtolohkare, ns. hautova kana.

H

muinaisseuran logo.jpg
Sompasaari, Hiekanpohja (M)

Asuinpaikka

Kivikautinen asuinpaikka Sompasaaren itärannalla.

H

muinaisseuran logo.jpg
Sunin maja

Luola, tarinapaikka

Juojärven rannalla sijaitseva luola on ollut mm. Suni -nimisen miehen asuinpaikka.

H

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Suursuo, Viitalahti

Löytöpaikka

Suursuon tilan pellosta on 1960-luvulla löytynyt kivinen kuppi.

H

muinaisseuran logo.jpg
Syvänotko

Tarinapaikka, rituaalipaikka

Vihtarin Syvänotkoon vietiin aikanaan kuolleiden vaatteet, minkä vuoksi notkossa kummittelee.

H

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Taivallahti, Ruokovirta (M)

Asuinpaikka K

Saviastian paloja löytynyt peltotöiden yhteydessä.

H

muinaisseuran logo.jpg
Takunniemi

Jalkakivi

Todennäköinen rituaalipaikka. Kolmella kivellä seisova siirtolohkare.

H

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Takunniemi (M)

Tervahauta

H

muinaisseuran logo.jpg
Tavinniemi

Kvartsilouhos

Tavinniemen eteläkärjessä pienessä luolassa pieni louhos lohkareen kyljessä.

H

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Tikan kivi

Uhrikivi

Perimätiedon mukaan Tikan kivi on toiminut kalaseitana.

H

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Vaaluniemi

Lapinraunio

Todennäköinen, mutta varmentamaton pronssikautinen hautaröykkiö eli lapinraunio.

H

muinaisseuran logo.jpg
Vahtisaari

Lapinraunio

Saaren keskellä sijaitseva laaja (halkaisija n. 10 m) pronssikautinen röykkiöhauta.

H

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Vasarasaari

Kivipöytä

Retkisataman rannassa kiviinen pöytä ja penkki.

H

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Vellilamminvuori

Jalkakivi

Kolmella liuskekivellä seisova, selvästi ihmisen asettama jalkakivi.

H

muinaisseuran logo.jpg
Vieruvuori (M)

Kalliomaalaus

Laivareitin varrella kalliossa sijaitseva laaja maalauskenttä.

H

muinaisseuran logo.jpg
Vihantomäki

Luola, tarinapaikka

Myös Ilohovin PIrunlinnaksi nimitetty halkeamaluola, jossa on tarinan mukaan myös kalliopiirros.

H

muinaisseuran logo.jpg
Vihtarinniemi (M)

Kivipöytä

Ajoittamaton n. 4 m pitkä kivipöytä.

H

muinaisseuran logo.jpg
Vuokalanpää (M)

Asuinpaikka

Mahdollinen asuinpaikka hiekkaisessa rinteessä lähellä Vuokalanjärven pohjoispäässä.

H

muinaisseuran logo.jpg
Väntinkangas

Kivipöytä

Kolmella kivellä seisova, todennäköisesti ihmisen asettama laakapöytä.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Väntinkangas

Jalkakivi

Siirtolohkare, joka nojaa kahteen pienempään kiveen.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Väntinkangas

Kalkatuskivet

Kaksi noin kuutiometrin kokoista lohkaretta päällekkäin, ehkä ihmisen asettamana.

A

Tutustu lähemmin

muinaisseuran logo.jpg
Väärän kanava (M)

Asuinpaikka

Kivi- tai pronssikautinen asuinpaikkalöytö.

K P

muinaisseuran logo.jpg
Vääräniemi

Kalliouurros

Useita luonnon muovaamia ja yksi ihmisen tekemä kuvio kalliossa.

H

Tutustu lähemmin

bottom of page