top of page
X1A5908.jpg
Immolanmäen jalkakivi

 

Honkaniemessä sijaitsevan Immolanmäen (tai Immosenmäen) jalkakivi on jyrkässä mäenrinteessä lepäävä graniittigneissilohkare, joka on äärimitoiltaan 5,5 metriä pitkä, 3,6 metriä korkea ja 3,3 metriä leveä. Lohkareen alla on yhteensä seitsemän aluskiveä. Yhdessä kohtaa on myös ihmisen mentävä ryömintätila.

 

Uskontotieteitten emeritus professori Juha Pentikäinen on arvioinut, että Immolanmäen jalkakivi muodostaa parin noin 200 metrin päässä sijaitsevan Honkaniemen “hautovan kanan” kanssa. Hänen teoriansa mukaan alempana sijaitseva “hautova kana” on ollut uhrauspaikka ja Immolanmäen kivi initiaatiopaikka, missä pojat ovat osoittanee miehuutensa ryömimällä kiven ali. (MK)

Oheismateriaali
Lähiseudun muita kohteita

bottom of page