top of page

Kerivuoren luolista suurin on kalliota vasten nojaavan siirtolohkareen alla. Sen sisäkorkeus on yli kolme metriä.

Kerivuoren luolasto

Teksti: Mikko Keinonen

 

Etelä-Heinävedellä, Mustalammen kupeessa sijaitsevan Kerivuoren läntisellä rinteellä on puolen kilometrin levyinen jyrkänne, jonka laki nousee noin 60 metriä viereisen Mustalamme yläpuolelle. Rinteessä on runsaasti pieniä halkeama- ja lohkareluolia, ja kallion juurella, ritneen pohjoispäässä on yksi Heinäveden erikoisimmista luolista. 

 

Luola jää kallion ja sitä vasten nojaavan, noin kymmenmetrisen siirtolohkareen. Lohkareen sisäpuoli on lievästi kupera, ja väliin jäävä tila on korkeimmillaan nelisen metriä. Näin kiven alle muodostuun noin neljä metriä pitkä, korkea tunneli.

 

Luola on todistettavasti ollut ihmisen käytössä, sillä kun luola löytyi vuonna 2019, sen pohjata löytyi myös iso, suurin piirtein jalkapallon kokoinen kvartsiittikimpale. Kimpaleen toisesta päästä oli lohkottu palasia, eikä irtopaloja näkynyt lohkareen lähellä, mistä voi päätellä, että kiveä oli muokannut ihminen, ei luonnollinen rapautuminen. Myöhempi tutkimus paljasti myös, että luolan pohjalla oli enemmänkin isoja kvartsi- ja kvartsiittikiviä, jotka oli todennäköisesti tuotu paikalle. 

 

Kerivuori ja Mustalammen seutu on ollut muutenkin otollista aluetta asutukselle, sillä Kerivuoren rinteen luolista moni on riittävän iso nukkumapaikaksi. Ympäröivässä louhikossa on myös runsaasti ruuan säilytykseen sopivia “purnuja” eli syviä kivenkoloja, jotka pysyvät viileänä läpi kesän - varsinkin, jos pohjalle tuo talven aikana jäätä.

 

Alueessa on ollut muitakin etuja kivi- tai pronssikautiselle asutukselle. Paikallistiedon mukaan sekä Mustalampi että 700 metriä etelämpänä sijaitseva Polvijärvi ovat hyvin kalaisia pikkujärviä. Vesistöistä on ollut myös hjyvä yhteys muualle, sillä Mustalammesta virtaa Polvijärven kapea, nimetön joki, ja Polvijärvi puolestaan yhdistyy Myllyjokea pitkin Ruokoveteen ja sitä kautta Saimaan vesistöön. 

Karttalinkki

Heinäveden luolia

Ison luolan pohjalta löytyi 2019 kvartsiittikimpale, josta on louhittu palasaia. Myöhemmin isoja kvartsiittipalasia löytyi lisää.

Kerivuori on Mustalammen rannalla. Siitä etelään virtaa nimetön joki, jonka kautta aukeaa vesireitti Saimaan vesistöön.

Kerivuoren rinteessä on useita halkeama- ja lippaluolia.

bottom of page