top of page
kypärälahti8.jpg

Toinen jalkakivistä seisoo kallioharjanteen eteläreunalla. Sen alla on kolme "jalkaa", joista yksi muodostuu kahdesta kivestä.

Kypärälahden jalkakivet

Teksti: Mikko Keinonen

Kermajärven läntisimmän pään eli Kypärälahden eteläisellä rannalla on 40 metriä korkea kalliojyrkänne. Harjanteen itäisessä päässä on kaksi jalkakiveä.

Jalkakivistä toinen on jyrkänteen eteläisellä reunalla. Se on pyöreähkö lohkare, jonka vaakahalkaisija on noin 1,5 metriä ja korkeus noin metrin.

Kiven alla on kolme jalkaa. Niistä yksi muodostuu kahdesta päällekkäisestä kivestä, mikä on selvä merkki siitä, että ainakin nuo aluskivet ovat ihmisen asettamia.

Toinen jalkakivi on alttarimainen laatta, joka on parinkymmenen metrin päässä eteläreunan kivestä kallion pohjoispuoleisella rinteellä. Laattakiven alla on kaksi aluskiveä. 

On hyvä syy olettaa, että kivet ovat olleet uhrikiviä, ja ne liittyvät yhteen. Korkeilla paikoilla liittyviin uhrikiviin liittyi ajatus, että uhrilla otetaan haltuun näkyvä alue. Kypärävuoren kivipari sijoittuu niin, että ne yhdessä kattavat näkyvyytensä puolesta koko ympäröivän alueen.

Kypärälahden kallio on ollut myös oiva metsästyspaikka, koska pitkän harjanteen seinämät ovat molemmin puolin jyrkät, ja kapealla kalliolla peuralaumaa on helppo ohjata kohti reunoja.

Jalkakivipareja on Heinävedellä tiedossa useita. Kypärälahden lisäksi niitä on ainakin Honkaniemessä, Pilpansalolla ja Koukunvuorella. (MK)

Heinäveden luolia
kypärälahti1b.jpg

Alttarimainen kivi on kalliolaen pohjoisella rinteellä.

Eteläisemmän kiven vieressä aukeaa noin 30 metrin suora pudotus.

Korkea, kapea ja jyrkkäreunainen kallioharjanne on ollut myös otollinen paikka metsästystekniikalle, jossa peuralauma ajetaan kallionjyrkänteeltä alas.
 

bottom of page